Olli-Pekka Salminen Riippumatonta näkökulmaa

Inkvisitiopykälä kuntalaissa

Kittilän kunnan päätöksentekoa seuratessa ei voi kuin nostaa hattua Anna Mäkelälle ottaen huomioon minkälaisen vainon kohteeksi hän on kunnassa joutunut. 

Mitä case-Kittilästä olisi otettava opiksi lainsäädännön tasolla? Ainakin se, että tilapäiset valiokunnat ovat kaikkea muuta kuin puolueettomia toimielimiä tekemään minkäänlaisia selvityksiä ja esityksiä kunnanhallitukselle -ja valtuustolle. Kun näitä valiokuntia perustetaan, niiden puolueettomuus vaarantuu jo siksi, että valiokuntien jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Ja kas. Valiokuntaan voidaan valita myös sellaisia henkilöitä jotka jo lähtökohtaisesti ovat ajamassa omaa näkemystään käsiteltävässä olevassa asiassa, kuten nyt Kittilässäkin. Eikö tällöin puolueettomuus vaarannu?

Valiokunnat toteuttavat käytännössä inkvisitiota. "Inkvisition oikeuskäytännössä syytetyllä oli vain vähäiset mahdollisuudet puolustautua. Tavallisesti tuomari ja syyttäjä olivat sama henkilö" (Wikipedia). Kuntalaista tulee nopeasti poistaa tilapäinen valiokunta sillä se ei voi missään tilanteessa olla puolueeton ja joka päin vastoin toimii inkvisitiolaitoksena.

Valiokunnalle nyt kuntalaissa osoitetut selvitystehtävät tulee järjestää puolueettoman toimijan toimesta oli se sitten mikä tahansa. Voimassa olevan kuntalain mukainen valiokunta se ei saa missään nimessä ja olosuhteissa jatkossa kuntalain uudistusten jälkeen olla. Tältä osin ei kannata jäädä odottamaan kolmeakymmentä vuotta ja seuraavaa kuntalain kokonaisuudistusta. Kyse on asianosaisten oikeusturvasta joka nykyisessä inkvisitiojärjestelmässä ja kuntalaissa on olematon. Tuomio on hiljaisesti jo annettu, ennen kuin valiokunnan tehtäviin on edes ryhdytty. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat